Slide 1
กิจกรรมด้านวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Image is not available
APRIS Robot Challenge Conference
จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่น

29 พ.ย - 2

ธันวาคม 2564

Online

Conference

Image is not available
Maxim Integrated new part of Analog Devices - Virtual career talk with PSU

18

กันยายน 2564

Online

Meeting

Image is not available
ระบบสายสัญญาณในระบบเครือข่าย LCCN: Link Campus cabling & Networking

17

กันยายน 2564

Online

Meeting

Slide 1
กิจกรรมด้านวิชาการของสาขาวิชาเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์

Webinar
"Engineering Innovation From IDEA to Market Through concepts and case studies"

คุณไพรวัลย์ ไทยนิยม บ. CPALL

21 สิงหาคม 2564 Online meeting

บรรยายพิเศษ
Industrial Trend and Industrial Model city : Southern Economic corridor
ดร.ปรกฤษ เลี่ยวไพรัตน์ บ.TPI โพลีน เพาเวอร์ จำกัด

6 สิงหาคม 2564 Online meeting

ประกวดวิชาโครงงานดีเด่น

ตลอดปีการศึกษา

forum

สัมมนาป.โท-ป.เอก

ตลอดปีการศึกษา

Slide 1
กิจกรรมด้านวิชาการของสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

Seminar 5-55 minute talk

แชร์ประสบการณ์จากศิษย์เก่าให้ นศ. และผู้สนใจ

บริการวิชาการให้เปล่า

ตั้งแต่บัดนี้ - สิ้นเดือน พ.ค. 2565

Slide 1
Image is not available
กิจกรรมในวันงาน ครบรอบ 55 ปีคืนสู่เหย้า
กิจรรมเสวนาเรื่อง "การประกอบอาชีพวิศวกรในยุคดิจิตอล"
15 กรกฏาคม 2565 ห้องหัวหุนยนต์

มาลองดูซิว่า วิศวกร คนรุ่นใหม่ จะมีแนวคิดเป็นแบบไหน อย่างไร โปรดติดตาม...

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slide 1
กิจกรรมด้านวิชาการของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
อบรมการเตรียมพร้อมด้านการเงินและการออม
กุมภาพันธ์ 2565
อบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
กรกฏาคม 2565
กิจกรรมบรรยายและเสวนา "ทิศทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาไร้ขีดจำกัด"
16 กรกฏาคม 2565 13.00 -16.00
ห้องหัวหุนยนต์
อบรมการใช้เครื่องมือพื้นฐานเกี่ยวกับงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มิถุนายน 2565
Slide 1
กิจกรรมด้านวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
Image is not available
งานประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ

16-18

มีนาคม 2565

Online

Conference

Image is not available
แสดงผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการด้านวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต

-

กรกฏาคม 2565

-

-

Image is not available
งานประชุมวิชาการนานาชาติ MIE-2021

20

สิงหาคม 2564

Online

Conference

Slide
กิจกรรมด้านวิชาการของสาขาวิชาวิศวกรรมเหมื่องแร่และวัสดุ

ค่าย Mining Camp

มกราคม 2565 เหมืองแม่เมาะ , การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.

กันยายน 2564 - มีนาคม 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

ทัศนศึกษาเหมือง-ดุ

มีนาคม - เมษายน 2565

เสวนาวิชาการ เหมืองแร่และวัสดุ ในโอกาสครบรอบ 55 ปี

15 กรกฏาคม 2565

เหมือง-ดุ เดอะซีรีย์

กันยายน - ธันวาคม 2565
Online

Slide 1
กิจกรรมด้านวิชาการของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อบรมและสัมมนา AI for Laws ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์
มกราคม 2565 Online meeting
การสอนแบบออนไลน์
ตลอดภาคการศึกษา Online
อบรมและสัมมนา Digital Engineering ร่วมกับ Depa
สิงหาคม 2564 Online
อยู่บ้านก็เรียนปฏิบัติได้
สิงหาคม 2565 Online
Big Data and AI: Krungthai Perspective
9 ธันวาคม 2564 Online
อบรมและสัมมนา AI for Health Care ร่วมกับคณะพยาบาล
พฤษจิกายน 2564 Online
อบรมและสัมมนา AI for Bussiness and Management Science ร่วมกับคณะวิทยาการการจัดการ
ธันวาคม 2564 Online
Slide
กิจกรรมด้านวิชาการของสาขาวิชาวิศวกรรมเฉพาะทาง
Online Workshop

การประยุกต์ใช้ Gamification เพื่อขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลงในองค์กร จัดโดยหลักสูตร IDT

ธันวาคม 2564

Online Workshop

Design Thinking Challenge จัดโดยหลักสูตร innoEM

มีนาคม 2565

Online Workshop

ค่ายนักประดิษฐ์อัจฉริยะ Smart System and lotCamp" 2 วัน จัดโดยหลักสูตร ET

ธันวาคม 2564

Slide 1
Image is not available
เกี่ยวกับเรา

55 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ติดต่อเรา

กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

+66 (0)7428-7111

info@eng.psu.ac.th

ติดตามเรา
เว็บไซต์นี้ใช้ Cookie

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์