ความเป็นมา

ความเป็นมาของกิจกรรมครบรอบ 55 ปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี 2565 นี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์โดยความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีแผนจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี เพื่อหารายได้เข้ากองทุน 55 ปี สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน ทุนการศึกษา และ สร้างอาคารใหม่เพื่อใช้สำหรับพัฒนาการเรียนการสอน การถ่ายทอดผลงานระหว่างคณะฯและภาคเอกชนในงานวิจัยที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า ระบบรางและรถไฟความเร็วสูง ระบบอัตโนมัติ ตลอดถึงด้านไอที อันจะเป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัยที่ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและต่างประเทศ อันจะคงไว้ซึ่งชื่อเสียงของสถาบันฯในอนาคต อีกทั้งอาคารนี้ยังจะเป็นพื้นที่ที่ก่อให้เกิดความร่วมมือกับภาค เอกชนหลากหลายทั้งการร่วมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี การทำสตาร์ทอัพ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยี และเก็บเกี่ยวประโยชน์จากการใช้พื้นที่ เพื่อเป็นรายได้สนับสนุนกิจการต่าง ๆ ในอาคารและของคณะฯ ตลอดถึงส่วนหนึ่งจะจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป

นอกจากกิจกรรมระดมทุนแล้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าฯ ยังได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ในโอกาสครบรอบ 55 ปี อาทิ เช่น กิจกรรมเสวนาเพื่อให้ความรู้ การถ่ายทอด และ เผยแพร่ผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และงานคืนสู่เหย้า เป็นต้น ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโอกาสครบรอบ 55 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทั้งนี้คณะฯและสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมตั้งกรรมการชุดต่าง ๆ ทั้งกรรมการอำนวยการ และ กรรมการดำเนินงาน เพื่อวางแผน และ เตรียมการในกิจกรรมต่าง ๆ ในโอกาสครบรอบ 55 ปี ที่จะถึงนี้ อย่างไรก็ตามที่ประชุมฯ ได้คำนึงถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่มีผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่อาจทำให้มีผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ แต่ได้มีความเห็นตรงกันว่าควรมีการจัดงานคืนสู่เหย้าเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี ช่วงวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2565 เพื่อพบปะและสื่อประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของคณะ และ โครงการในอนาคตเพื่อระดมทุนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

Slide
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์

เพื่อจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ชุมชน และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

ระดมทุนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอน การสร้างอาคารใหม่บริเวณโรงไม้เพื่อถ่ายทอดผลงานระหว่างคณะฯและเอกชนในงานวิจัยที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดถึงการสนับสนุนกิจกรรมร่วมของคณะและสมาคมฯ

เพื่อระดมทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา เช่น ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอื่นๆ

Block
ร่วมบริจาคเงิน เพื่อกองทุน 55 ปี วิศวฯ ม.อ. ลดหย่อนภาษี 2 เท่า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เว็บไซต์นี้ใช้ Cookie

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์