🍅🍅ครั้งแรกกับการจับคู่ธุรกิจ PSU Bizmatch ระหว่างพี่น้องวิศวะ ม.อ. ในงานคืนสู่เหย้า 55 ปี วันที่ 15-16 กรกฎาคม 65
1. ลงทะเบียนในเว็บไซต์ psubizmatch.com เลือกเป็น Buyer, Seller หรือทั้ง Buyer/Seller
2. สร้างโปรไฟล์และข้อมูลบริษัท สินค้าหรือบริการที่ต้องการซื้อ/นำเสนอ
3. ค้นหาบริษัทที่สนใจ จากประเภทอุตสาหกรรมต่างๆ
4.นัดหมายคู่ธุรกิจ ช่วงละ 30 นาที โดยเลือกจับคู่ในตารางเวลาแต่ละวัน
5. ยืนยันการนัดหมายจับคู่ธุรกิจ ระบบจะแจ้งผ่าน SMS โดยยืนยันวัน เวลา และหมายเลขโต๊ะของแต่ละนัดหมาย
6. พบปะเจรจาธุรกิจ ในวันที่ 15-16 ก.ค. 65 ณ ลานคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีหมายเลขระบุเบอร์โต๊ะ

ดูรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่เวบไซต์ https://psubizmatch.com