ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ (คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและทัศนศึกษา)ได้จัดบรรยายพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. เรื่อง “การประกอบอาชีพวิศวกรในยุคดิจิทัล” ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมหัวหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
 
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายฟรี