เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี พ.ศ. 2565

คณะวิศวฯ ม.อ. ได้จัดทำ E-book เพื่อรวบรวมเรื่องราว และกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของคณะวิศวฯ ม.อ. เพื่อให้ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมรำลึกถึงอีกครั้ง